Jak wynika z raportu naukowców poznanie TYCH 100 najważniejszych angielskich słów pozwala na rozumienie tego języka na poziomie - Uwaga! aż 50%! Jeśli znamy do tego podstawowe wyrazy na poziomie szkoły podstawowej apple, bus etc.

 1. and - i, a

 2. to -  do

 3. in - w

 4. is - jest

 5. you - ty

 6. that - ten, że, który

 7. it - to, ono

 8. he - on

 9. was - był/była, byłem/byłam

 10. for - dla, za

 11. on - na, przy, u

 12. are - są

 13. as - jako, jak

 14. with - z

 15. his - jego

 16. they - oni, ci

 17. I - ja

 18. at - na, w

 19. be - być, bądź

 20. this - ten, to

 21. have - mieć

 22. from - od, z

 23. or - albo, lub

 24. one - jeden

 25. had - czas przeszły od mieć

 26. by - przez, przy

 27. word - słowo

 28. but - ale, oprócz

 29. not - nie

 30. what - co, jaki

 31. all - wszystko, wszyscy

 32. were - byli/były, byliśmy/byłyśmy

 33. we - my

 34. when - kiedy

 35. your - twój, wasz

 36. can - móc

 37. said - czas przeszły od powiedzieć

 38. there - tam

 39. use - użyć

 40. each - każdy

 41. which - który/która

 42. she - ona

 43. do - robić, zrobić

 44. how - jak

 45. their - ich

 46. if - jeśli, gdyby

 47. will ?- być? w czasie przyszłym, wola, życzyć sobie

 48. up - w górę

 49. other - inny, inaczej

 50. about - o

 51. out - na zewnątrz, zewnętrzny

 52. many - wiele

 53. then - wtedy

 54. them - im

 55. these - te, ci

 56. so - więc

 57. some - trochę

 58. her - jej, ją

 59. would - tryb przypuszczający np. zrobiłby/zrobiłaby

 60. make - zrobić

 61. like - jak, lubić

 62. him - jego, jemu

 63. into - w

 64. time - czas

 65. has - ma

 66. look - patrzeć, spojrzenie

 67. two - dwa

 68. more - więcej

 69. write - pisać

 70. go - iść, jechać

 71. see - widzieć

 72. number - numer, ilość

 73. no - nie

 74. way - droga, sposób

 75. could - mógł/mogła, mógłby/mogłaby

 76. people - ludzie

 77. my - mój

 78. than - niż

 79. first - pierwszy, najpierw

 80. water - woda

 81. been - był/była

 82. call - dzwonić, nazywać

 83. who - kto

 84. medicine - lekarstwo, medycyna

 85. it?s - to jest, ono jest

 86. now - teraz

 87. find - znajdować

 88. long - długi, długo

 89. down - w dół

 90. day - dzień

 91. did - czas przeszły od robić

 92. get - dostać

 93. come - przyjść, przyjechać

 94. permission - pozwolenie

 95. may - móc (maj, jeśli dużą literą)

 96. part - część, rozłączać

 97. over - ponad

 98. new - nowy

 99. sound - dźwięk, brzmieć

 100. take - wziąć, brać

ZOBACZ INNE POMYSŁY:


Panel Logowania


Zapamiętaj mnie na 14 dni.

Lub

Zarejestruj się